Nghĩa của từ acerbic là gì?

Bài học từ nâng cao hôm nay, chúng ta sẽ học nghĩa của từ acerbic cùng cách dùng của từ này. Chúc bạn học...

Đọc truyện Tom Sawyer đơn giản_Chapter 1

Bạn có thể Đọc truyện Tom Sawyer đơn giản_chapter 1 rất nhiều khi những từ khó đã được bôi đậm, giải nghĩa. Lượng từ vựng...

Văn hóa Mỹ qua phim ảnh so với đời thực phần 1

Trong bài này, chúng ta sẽ đọc phần 1 của quyển sách Pop Culture Versus Real America (Văn hóa Mỹ qua phim ảnh so với...

Nghĩa của từ accretion

Trong chuyên mục học từ vựng tiếng Anh nâng cao hôm nay, mời bạn tìm hiểu nghĩa của từ accretion. Chúc bạn học vui...

Bài đọc và nghe học thuật về Water and Food Security_phần 1

Mời bạn cùng đọc và nghe phần 1 của Bài đọc và nghe học thuật về Water and Food Security. Các từ khó, câu...

Luyện nghe tiếng Anh bản xứ_Interview with Max

Trong chuyên mục luyện nghe và đọc hôm nay, mời bạn tham khảo phần Luyện nghe tiếng Anh bản xứ_Interview with Max. Trình độ có...

More Colleges Use Chatbots to Communicate Online

Bài nghe và đọc chủ để Education là này là More Colleges Use Chatbots to Communicate Online. Tạm dịch: Ngày càng nhiều trường dùng...

What It Takes – Robert Langer (Nâng cao)

Mời bạn cùng nghe và đọc chuyên mục What It Takes - Robert Langer (Nâng cao). Các bạn cần nắm ít nhất 3000 từ tiếng...
video

The Murders in the Rue Morgue by Edgar Allan Poe, part 1

Mời bạn đọc truyện The Murders in the Rue Morgue by Edgar Allan Poe, phần 1. Truyện này có nhiều tình tiết khá thú...

Google Launches New Pixel Phone with Motion Sensing Technology

Hôm nay, chúng ta sẽ đọc và nghe bản tin mới Google Launches New Pixel Phone with Motion Sensing Technology. Chúng ta hãy nhớ cách học...