Tìm hiểu sự khác biệt về cách dùng của Accept và Except

0
100

Là người Việt học tiếng Anh, bạn có thể bắt gặp những từ được đánh vần giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau. Hai từ như vậy là “accept – chấp nhận” và “except – ngoại trừ”. Mặc dù chúng trông gần giống nhau, nhưng chúng có ý nghĩa và cách sử dụng rất khác nhau. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ khám phá sự khác biệt giữa hai từ này và cung cấp các ví dụ về cách sử dụng chúng một cách chính xác.

1. Accept /əkˈsept/ có nghĩa là gì?

“Accept” là một động từ có nghĩa là nhận hoặc đồng ý với một cái gì đó. Nó ngụ ý một phản ứng tích cực đối với một đề xuất, yêu cầu hoặc đề nghị. Ví dụ: bạn có thể “accept – chấp nhận” lời mời dự tiệc, lời mời làm việc hoặc quà tặng. Dưới đây là một số ví dụ:

  • “Malaysia Airlines has accepted a $126m insurance payout over the downing of its MH370 plane in 2014, drawing a line under one of the aviation industry’s biggest mysteries.” (Source: BBC News)”Malaysia Airlines đã chấp nhận khoản thanh toán bảo hiểm 126 triệu đô la cho vụ bắn rơi máy bay MH370 của họ vào năm 2014, vạch ra một ranh giới dưới một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không.” (Nguồn: Bản tin BBC)
  • “I am happy to accept your invitation to speak at your conference in June.” (Source: Business email)

“Tôi rất vui khi nhận lời mời phát biểu tại hội nghị của bạn vào tháng Sáu.” (Nguồn: Email doanh nghiệp)

  • “He accepted the Nobel Prize in Literature in 1954.” (Source: Biography)

“Ông ấy đã nhận giải Nobel Văn học năm 1954.” (Nguồn: Tiểu sử)

2. Except /ɪkˈsept/ có nghĩa là gì?

“Exception” cũng là một động từ, nhưng nó có nghĩa là loại trừ hoặc bỏ qua. Nó ngụ ý một phản ứng tiêu cực đối với một đề xuất, yêu cầu hoặc đề nghị. Ví dụ: bạn có thể “ngoại trừ” ai đó khỏi một nhóm hoặc sự kiện hoặc “ngoại trừ” một mục nhất định khỏi danh sách. Dưới đây là một số ví dụ:

  • “The United States has placed travel restrictions on Chinese officials and their families except for those involved in conducting diplomacy.” (Source: NPR)

“Mỹ đã áp đặt các hạn chế đi lại đối với các quan chức Trung Quốc và gia đình của họ, ngoại trừ những người tham gia tiến hành ngoại giao.” (Nguồn: NPR)

  • “All residents are required to evacuate the building except for those on the 10th floor.” (Source: Safety guidelines)

“Tất cả cư dân được yêu cầu sơ tán khỏi tòa nhà, ngoại trừ những người ở tầng 10.” (Nguồn: Hướng dẫn an toàn)

  • “The new law affects all vehicles except motorcycles.” (Source: Traffic regulations)

“Luật mới ảnh hưởng đến tất cả các phương tiện ngoại trừ xe máy.” (Nguồn: CSGT)

3. Sự khác biệt chính giữa Accept và Except

Accept được sử dụng để biểu thị rằng bạn đồng ý với điều gì đó, trong khi ngoại trừ được sử dụng để biểu thị rằng bạn đang loại trừ hoặc bỏ qua điều gì đó.

Accept thường là một phản ứng tích cực, trong khi ngoại trừ thường là một phản ứng tiêu cực.

Accept được theo sau bởi điều được chấp nhận (ví dụ: lời đề nghị, lời mời, quà tặng), trong khi ngoại trừ theo sau điều bị loại trừ (ví dụ: người, vật phẩm, ngày).

4. Mẹo để sử dụng Accept và Except một cách chính xác

Hãy nhớ rằng Accept có nghĩa là nhận hoặc đồng ý, trong khi Except có nghĩa là loại trừ hoặc loại bỏ.

Hãy chú ý đến giới từ theo sau mỗi từ. Accept thường được theo sau bởi “to” hoặc “of”, trong khi Except thường được theo sau bởi “for” hoặc “from”.

Hãy suy nghĩ về bối cảnh trong đó mỗi từ đang được sử dụng. Đó là một phản ứng tích cực hay tiêu cực? Là một cái gì đó được bao gồm hoặc loại trừ? Bằng cách hiểu sự khác biệt giữa “accept” và “except”, bạn có thể sử dụng những từ này một cách chính xác trong bài viết và cuộc trò chuyện của mình. Thực hành sử dụng những từ này trong ngữ cảnh để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn và tránh những lỗi phổ biến.

Học 7000 từ vựng cốt lõi, 970 collocations, 1100 phrasal verbs, 100 mẫu câu giao tiếp thông dụng, và hàng ngàn tài liệu quý giá tại Từ Vựng Cốt Lõi

Tải app về học ngay 7000 từ cốt lõi lấy IELTS 7.0 nha cả nhà

Đọc nghe sách tiếng Anh miễn phí mỗi ngày tại Blinkist – Be Better You 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here