Home Kỹ năng học từ vựng

Kỹ năng học từ vựng

No posts to display

Hướng dẫn học

Đọc hiểu báo tiếng Anh với VOA (phần 1)

Mục đích của chuỗi bài này nhằm giúp các bạn đọc hiểu báo tiếng Anh dễ dàng hơn. Những bài giảng từ VOA sẽ...

Nghĩa của từ ebullient là gì?

Bài hay