LATEST ARTICLES

Học tiếng Anh qua danh ngôn: “The greatest deception men suffer is from their...

Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa câu danh ngôn The greatest deception...
cach dung dong tu to be

Ý nghĩa và cách sử dụng của từ “be” trong tiếng Anh

Từ "be" là một trong những động từ quan trọng nhất trong tiếng Anh. Nó có nhiều nghĩa và cách sử dụng...
Sử dụng từ sai loại trong IELTS Writing Task 2

Sử dụng từ sai loại trong IELTS Writing Task 2: Những lỗi sai phổ...

Cách tránh lỗi sai về từ loại trong IELTS Writing Task 2

Từ Vựng IELTS Quan Trọng và Mẫu Câu Thường Dùng trong Writing Task 2

Bài viết này tập trung vào 7 từ vựng IELTS quan trọng mà bạn cần biết để tỏa sáng trong phần Writing Task 2. Từ 'significant' đến 'inevitable', chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng mỗi từ cùng với ví dụ và giải thích. Không chỉ dừng lại ở đó, bài viết còn cung cấp 7 mẫu câu phổ biến trong IELTS Writing Task 2, giúp bạn xây dựng luận điểm mạch lạc và thuyết phục. Hãy tìm hiểu cách áp dụng từ vựng và câu trúc này để nâng cao điểm số IELTS của bạn!

Bí quyết luyện nghe ngôn ngữ cho người mới

Bài viết sau phân tích cách bạn luyện nghe một ngôn ngữ ngay từ những ngày đầu. Sau khi bạn đã hoàn...
Tai sao nên học ít nhất 5000 từ vựng

Tại sao bạn nên học ít nhất 5000 từ quan trọng

Từ ngữ là khối xây dựng của ngôn ngữ và từ vựng của bạn ảnh hưởng trực tiếp đến trình độ ngôn...

9 từ vựng IELTS chủ đề Environment

9 từ vựng chủ đề Environment dùng trong IELTS kèm phân tích câu

Tìm hiểu sự khác biệt về cách dùng của Accept và Except

Là người Việt học tiếng Anh, bạn có thể bắt gặp những từ được đánh vần giống nhau nhưng có nghĩa khác...

Cách dùng từ MITIGATE trong IELTS và thường ngày

One of the key components of the IELTS exam is vocabulary. A wide vocabulary range can help you express yourself more clearly...

Nghĩa và cách dùng của từ exacerbate

Today's word is: "Exacerbate" /ɪɡˈzæsəbeɪt/ Nghĩa của từ exacerbate Exacerbate is...

NHỮNG CÁCH DÙNG TO + V + ING MÀ BẠN CẦN BIẾT

Khi Nào Sau TO là V+ING? Sau giới từ (about, by, from, in, on, at, for, under, of,...