LATEST ARTICLES

Cách dùng từ INJURE, HURT và WOUND

Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách dùng từ injure, hurt và wound tốt hơn. Injure, hurt và wound là những động từ, danh từ và tính từ liên quan đến sự tổn thương, gây thương tích.

CHAPTER 1: WORDS (Chương 1: Từ Vựng) – phần 1

Từ vựng là nhiên liệu của ngôn ngữ và số từ mà bạn biết quyết định khả năng ngôn ngữ của bạn. Bạn càng biết nhiều từ, bạn càng giỏi ngôn ngữ đó. Biểu thị bằng số, lời phát biểu này có thể diễn đạt như sau: 15,000 > 10,000 > 5,000 > 2,000 > 1,000 > 500

Cách dùng từ NICE

Cách dùng từ nice chi tiết, đầy đủ

Cách dùng EVERYDAY và EVERY DAY

Phân biệt cách dùng Everyday và Every day trong tiếng Anh hàng ngày

Cách dùng “IT’S ME” và “IT IS I”

Trong chuyên mục hôm nay, mời bạn tìm hiểu cách dùng "IT'S ME" và "IT IS I" nhé.

Từ Vựng Cốt Lõi hợp tác ELIS – Cộng đồng Tự học IELTS...

HAPIVI và Từ Vựng Cốt Lõi rất vui mừng được trở thành nhà cung cấp cho ELIS - Cộng đồng Tự Học...

Phân biệt cách dùng ability, capability và capacity

phân biệt cách dùng ability, capability và capacity

Cách dùng Abbreviation và Acronym

Abbreviation là hình thức viết tắt, rút ngắn của một từ, cụm từ. Acronym là từ được tạo thành bằng những chữ đầu của một nhóm từ và được phát âm giống như một "từ mới".

NGUỒN ĐỌC VÀ NGHE NHỮNG MẨU CHUYỆN TIẾNG ANH SIÊU HAY ĐƯỢC VIẾT BỞI...

Hướng dẫn sử dụng nguồn đọc-nghe truyện miễn phí từ BBC. Cách giúp bạn đủ giỏi Anh ngữ để tự do theo đuổi ước mơ
Be: Present Simple (Be: Thì hiện tại đơn) (1)

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản_Bài 1. Be: Present Simple (Be: Thì hiện tại...

Bài viết này sẽ giúp bạn nắm cách dùng động từ "be" ở thì hiện tại đơn một cách căn bản nhất.