Home Lộ trình tự học IELTS 4.5+ (tương đương A2+)

Lộ trình tự học IELTS 4.5+ (tương đương A2+)

Hướng dẫn học

Be: Present Simple (Be: Thì hiện tại đơn) (1)

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản_Bài 1. Be: Present Simple (Be:...

Bài viết này sẽ giúp bạn nắm cách dùng động từ "be" ở thì hiện tại đơn một cách căn bản nhất.

Bài hay