Home Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng theo chủ đề

Hướng dẫn học

Dự án 10 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh

Vì lợi ích 10 năm, TA trồng cây ; vì lợi ích 100 năm, TA trồng người. Đây là...

Nghĩa của từ acerbic là gì?

Bài hay