Home Học từ vựng

Học từ vựng

Cách học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả

Cách dùng từ NICE

Hướng dẫn học

Cách dùng từ INJURE, HURT và WOUND

Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách dùng từ injure, hurt và wound tốt hơn. Injure, hurt và wound là những động từ, danh từ và tính từ liên quan đến sự tổn thương, gây thương tích.

Bài hay