Home Học từ vựng

Học từ vựng

Cách học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả

Nghĩa của từ dearth là gì?

Nghĩa của từ cacophony là gì?

Hướng dẫn học

Nghĩa của từ alternative là gì và cách dùng

Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của từ alternative, phát âm, nguồn gốc...

Nghĩa của từ ebullient là gì?

Bài hay