Home Từ IELTS 6.0 tới IELTS 7.5

Từ IELTS 6.0 tới IELTS 7.5

Hướng dẫn học

Nghĩa của từ acerbic là gì?

Bài học từ nâng cao hôm nay, chúng ta sẽ học nghĩa của từ acerbic cùng cách dùng của từ này. Chúc bạn học...

Nghĩa của từ barbaric là gì?

Cách dùng từ NICE

Bài hay