Hướng dẫn học

Be: Present Simple (Be: Thì hiện tại đơn) (1)

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản_Bài 1. Be: Present Simple (Be:...

Bài viết này sẽ giúp bạn nắm cách dùng động từ "be" ở thì hiện tại đơn một cách căn bản nhất.

Cách dùng “IT’S ME” và “IT IS I”

Nghĩa của từ dearth là gì?

Bài hay