Home Cách học ngoại ngữ

Cách học ngoại ngữ

Hướng dẫn học

Collocation là gì và có cần thiết phải học không?

Collocations là gì và tại sao bạn cần học chúng? Tại sao permitting weather chứ không phải allowing weather?

Nghĩa của từ enormous là gì?

Bài hay