Home Lộ trình tự học IELTS 5.0 - 6.0

Lộ trình tự học IELTS 5.0 - 6.0

Hướng dẫn học

Nghĩa của từ barbaric là gì?

Mời bạn tìm hiểu nghĩa của từ barbaric cùng cách dùng, phát âm của từ trong trong các ví dụ bên dưới. barbaric /bɑːˈbarɪk/ Từ loại: adjective Độ...

Cách dùng từ NICE

Bài hay