Trong chuyên mục hôm nay, mời bạn tìm hiểu cách dùng “IT’S ME” và “IT IS I” nhé.

I. Việc sử dụng “It’s me” và “It is I” từng gây tranh cãi rất lâu. Những người dựa vào ngữ pháp thì khẳng định “đây là lỗi thường gặp nhất mà lý do là đại từ ở danh cách (nominative case) đóng vai trò bổ túc cho chủ ngữ (theo sau động từ be) bị thay bằng đại từ ở bổ cách (objective case)”. Điều này hay gặp trong văn nói và một số văn bản không chính thức.

Thí dụ:

  • Who is there? It’s me! Ai đấy? Tôi đây.
  • That is her over there. Cô ấy kia kìa.

Theo họ, trong văn viết chính thức, chúng ta phải dùng danh cách. Hai câu trên phải được viết lại là:

  • Who is there? It is I!
  • That is she over there.

Trường hợp sử dụng đại từ nhân xưng ở bổ cách (objective case) cũng xảy ra trong văn thường đàm khi đại từ đúng một mình.

Thí dụ:

  • Who did that? Me. (Ai làm điều đó? Tôi).

II. Tuy nhiên, trong việc tranh cãi cho đến nay vẫn còn tiếp tục, chúng ta cần biết quan điểm của nhiều người mà nay đang được ủng hộ:

Việc lựa chọn giữa “It’s me” hay “Is is I” không phải là chọn giữa cách dùng đúng tiêu chuẩn hay không đúng tiêu chuẩn, mà là giữa cách dùng trang trọng với cách nói thông tục, bình thường.

Thay vì “theo kiểu cũ” là chọn giữa đúng hay sai theo “ngữ pháp”, nay người ta đang chọn giữa cách dùng nào thuận tiện hơn. Khuynh hướng đó đang có chiều hướng hậu thuẫn cho việc dùng “It’s me” mà nay trở thành rất thông dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Thật ra, cách dùng “It’s me” cũng đã xuất hiện từ rất lâu trong sách vở, như câu “It is not me you are in love with” trích trong “The Spectator” năm 1712. Giải thích cho cách dùng này, một số người cho là do ảnh hưởng của tiếng Pháp từ câu tương tự “C’ est moi” nhưng nhiều người khác thì cho là ảnh hưởng của tiếng La Tinh.

III. Như vậy cho đến nay, cả hai cấu trúc “It’s me” và “It is I” vẫn được dùng rộng rãi. “It is I” được dùng trong các hình thức trang trọng hơn hoặc trong những tình huống câu nệ, căng thẳng. “It’s me” chiếm lĩnh trong đời sống hàng ngày, trong văn nói và trong cách viết thoải mái, không câu nệ. Ở đây ta cũng cần lưu ý là không chỉ “me” mà còn những đại từ khác như: us, them, him, và her “chẳng hạn “That’s him”, “it must be them”…) cũng được dùng sau động từ “be” nhưng ít xuất hiện hơn là “me”.

Tác giả: Lê Đình Bì

Khi làm chủ 7000 từ vựng cốt lõi, 970 collocations thông dụng và 100 mẫu câu phổ biến tại Từ Vựng Cốt Lõi, bạn sẽ đọc-nghe hiểu tiếng Anh cực kỳ dễ dàng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here