Hướng dẫn học

Samuel Andrews: Người đàn ông với cái tôi tỷ Mỹ kim...

https://soundcloud.com/phuocthanh-learnenglish/samuel-andrews-nguoi-dan-ong-voi-cai-toi-ty-my-kimmp3 Samuel Andrews: The Man With the Billion Dollar Ego Samuel Andrews: Người đàn ông với cái tôi tỷ Mỹ kim We can learn valuable lessons from...

Cách dùng “IT’S ME” và “IT IS I”

Bài hay