Home Bài viết song ngữ

Bài viết song ngữ

Hướng dẫn học

video

Luyện nghe từ Infographic Show_You vs. Herobrine

Mời bạn đến với chuyên mục luyện nghe hiểu tiếng Anh từ Inforgraphic Show. Video này nói về chiến lược giả tượng trong việc...

Nghĩa của từ cacophony là gì?

Bài hay