Home Học từ vựng

Học từ vựng

Cách học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả

Nghĩa của từ ebullient là gì?

Nghĩa của từ dearth là gì?

Nghĩa của từ acerbic là gì?

Nghĩa của từ accretion

Hướng dẫn học

Cách dùng Don’t Count Your Chickens Before They Hatch

Ngày hôm nay, mời bạn cùng tìm hiểu cách dùng Don't Count Your Chickens Before They Hatch. Cách học: Bước 1: Nghe và nhìn văn bản...

Bài hay