Cách dùng từ Back và Again

0
1261
Cách dùng từ back và again

Mời bạn tìm hiểu cách dùng từ back again trong bài viết này nhé.

Trong chức năng trạng từ, hai từ này có thể dùng với ngữ nghĩa khá tương tự: back có nghĩa (trả) lại, (lùi) lại, (trở) lại; again hàm nghĩa lại, nữa, một lần nữa. Chúng ta cần chú ý đến những dị biệt.

  1. Với động từ, ta dùng back khi muốn nói đến việc trở lại tình huống trước đó, một chuyển động ngược với hướng chuyển động trước đó hoặc những động thái tương tự như thế. Again không thường dùng với động từ theo cách này.
  • Please give me my book back.

Xin trả lại cuốn sách của tôi.

Ta không nói “Please give me my book again”.

2. Again đi với động từ thì thường hàm nghĩa một sự lặp lại. Hãy so sánh cách dùng của again back:

  • I don’t think she got your letter; you’d better write again.

Tôi không nghĩ rằng cô ấy đã nhận được thư anh. Anh nên viết lại bức thư khác thì hơn.

  • I wrote her many letters, but she never wrote back.

Tôi đã viết cho cô ấy biết bao nhiêu là thư, nhưng cô ta không bao giờ hồi âm.

3. Về trật tự từ, ta có thể đặt back nằm giữa động từ và bổ ngữ của động từ đó (ngoại trừ bổ ngữ là một đại từ). Với again ta không thể làm như thế.

  • Take back your money; I don’t need it. (Hoặc: Take your money back…)

Hãy lấy tiền của anh lại đi. Tôi không cần.

  • Count the money again, please.

Làm ơn đếm lại tiền.

Ta không thể nói “Count again the money”.

Nguồn: Nguyễn Đình Bì

Học 7000 từ vựng cốt lõi, 970 collocations, 1100 phrasal verbs, 100 mẫu câu giao tiếp thông dụng, và hàng ngàn tài liệu quý giá tại Từ Vựng Cốt Lõi

Tải app về học ngay 7000 từ cốt lõi lấy IELTS 7.0 nha cả nhà

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here