Nghĩa của từ enormous là gì?

0
1340

Nghĩa của từ enormous là gì, cách dùng như thế nào? Mời bạn cùng tìm hiểu nhé.

enormous 

/ɪˈnɔːməs/, adjective.

Độ thông dụng của từ: 4153. Từ này là 1 trong 7000 từ tiếng Anh cốt lõi hiện có trong hệ thống của Từ Vựng Cốt Lõi.

Nghĩa của từ enormous

Definition:

Very large in size, quantity, or extent.

Word origin: Mid 16th century from Latin enormis ‘unusual, huge’ (see enormity) + -ous. Source: enormous

Nghĩa:

khổng lồ, to lớn, vĩ đại

Ví dụ của từ enormous:

Example 1:

Enormous computational power can be delivered in forms so small and inexpensive that it is being put into phones, cars, and appliances, as well as things we wouldn’t recognize as computers, such as roadways (to monitor traffic) or rivers (to monitor pollution and better allocate water use).

Khả năng tính toán lớn lao đã có thể được thể hiện qua những hình thức nhỏ và rẻ tiền khi được đặt vào điện thoại, xe hơi, và máy móc trong nhà cũng như những thứ mà ta không hề nhận ra là có máy vi tính như đường xá có máy vi tính theo dõi lưu lượng xe cộ, như sông ngòi có máy kiểm soát ô nhiễm và phân phối nước sử dụng.

 

Example 2:

We grow an enormous number of bananas each year.

Mỗi năm, chúng tôi trồng chuối với số lượng rất lớn.

 

Example 3:

It takes enormous creativity to write works of literary fiction, and the greatest writers are rightly considered literary geniuses.

Phải sáng tạo rất nhiều mới có thể viết được những tác phẩm văn học giả tưởng, và những tác giả vĩ đại thường được coi là những thiên tài văn học thực thụ.

Phát âm của từ enormous:

Visit YouGlish.com

Học từ nâng cao, luyện thi IELTS, đọc sách, xem phim tiếng Anh sẽ dễ dàng gấp trăm lần khi bạn làm chủ 7000 từ tiếng Anh thông dụng nhất. Bạn có thể tham khảo các bài viết khác về từ nâng cao trong blog hay lộ trình tự luyện IELTS từ 5.0 lên 6.0 trong vòng 20 tuần.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here