7 danh sách từ thông dụng nhất từ Oxford

0
1900

Trong bài viết này, mình sẽ gửi các bạn 7 danh sách từ quan trọng nhất trong tiếng Anh từ Oxford. Mỗi danh sách bao gồm những từ hay cụm từ mà người học Anh ngữ hay gặp nhất và được chia theo trình độ. Mời bạn cùng xem qua:

  1. Danh sách 3000 từ Oxford quan trọng nhất trong tiếng Anh từ A1-B2 theo khung CEFR (khung chuẩn châu Âu). Tải ở đây.
  2. Danh sách 2000 từ Oxford quan trọng nhất trong tiếng Anh từ trình độ B2-C1 theo khung CEFR. Tải ở đây.
  3. 1200 từ vựng quan trọng nhất trong văn viết học thuật (Academic Writing). Tải ở đây.
  4. 600 từ vựng quan trọng nhất trong văn nói học thuật (Academic Speaking). Tải ở đây.
  5. 370 cụm từ quan trọng nhất trong văn viết học thuật và được chia thành 15 nhóm chức năng. Tải ở đây.
  6. 250 cụm từ quan trọng nhất trong văn nói học thuật và được chia thành 16 nhóm chức năng. Tải ở đây.
  7. 750 cụm từ thông dụng nhất trong tiếng Anh từ trình độ A1-C1, bao gồm: idioms, phrasal verbs, compounds, collocations, prepositional phrases and other common fixed phrases. Tải ở đây.

7 danh sách trên hoàn toàn miễn phí. Việc học, hấp thụ các danh sách đó như thế nào là tùy thuộc vào cơ duyên lẫn sự linh hoạt của từng người. Nhân đây, mình giới thiệu đến các bạn hai danh sách:

Kế hoạch tự luyện tiếng Anh hay IELTS từ đầu ngay tại nhà, bạn có thể tham khảo:

𝟏. 𝐋ộ 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 𝐭ự 𝐥𝐮𝐲ệ𝐧 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝟕.𝟓 𝐭ừ đầ𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 𝐧ă𝐦:
· Lộ trình tự học hay bổ trợ IELTS từ 0 lên 4.5+ trong 10 tuần: http://bit.ly/IELTS45_lotrinh10tuan
· Lộ trình tự học hay bổ trợ IELTS từ 5.0 lên 6.0 trong 20 tuần: http://bit.ly/B1_lotrinh20tuan
· Lộ trình tự học hay bổ trợ IELTS từ 6.0 lên 7.5 trong 6 tháng: http://bit.ly/lotrinhtuhocIELTStu6len7plus

𝟐. 𝐋ộ 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 𝐭ự 𝐧â𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐤𝐡ả 𝐧ă𝐧𝐠 𝐧ó𝐢 𝐯à 𝐯𝐢ế𝐭 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 đạ𝐭 𝐦ứ𝐜 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝟔.𝟓 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯ò𝐧𝐠 𝟏𝟐𝟎 𝐧𝐠à𝐲: http://bit.ly/kehoachtuhoc120ngay_SpeakingandWriting

Chúc bạn khỏe mạnh và mau giỏi tiếng Anh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here