Sử dụng từ sai loại trong IELTS Writing Task 2: Những lỗi sai phổ biến và cách khắc phục

0
46
Sử dụng từ sai loại trong IELTS Writing Task 2

Trong bài thi IELTS Writing Task 2, người viết cần sử dụng ngôn ngữ chính xác và phù hợp với ngữ cảnh. Sử dụng từ sai loại trong IELTS Writing Task 2 là một lỗi sai phổ biến, có thể khiến bài viết của bạn trở nên khó hiểu và kém trôi chảy.

Một số lỗi sai về từ loại phổ biến trong IELTS Writing Task 2 bao gồm sử dụng danh từ thay cho động từ, sử dụng tính từ thay cho danh từ và sử dụng động từ thay cho tính từ.

a. Sử dụng danh từ thay cho động từ

Sai: The government should increasingly invest in education.

Đúng: The government should increase investment in education.

Trong ví dụ này, từ “increasingly” là một trạng từ, có nghĩa là “ngày càng tăng”. Tuy nhiên, từ “invest” là một động từ, có nghĩa là “đầu tư”. Trong câu này, “increasingly” không phải là một trạng từ bổ nghĩa cho động từ “invest”, mà là một động từ chính. Vì vậy, câu này sai về mặt ngữ pháp. Câu đúng là “The government should increase investment in education.”

b. Sử dụng tính từ thay cho danh từ

Sai: The new technology has changed the way we live.

Đúng: The innovation of technology has changed the way we live.

Trong ví dụ này, từ “new” là một tính từ, có nghĩa là “mới”. Tuy nhiên, từ “technology” là một danh từ, có nghĩa là “công nghệ”. Trong câu này, “new” không phải là một bổ ngữ bổ nghĩa cho danh từ “technology”, mà là một danh từ chính. Vì vậy, câu này sai về mặt ngữ pháp. Câu đúng là “The innovation of technology has changed the way we live.”

c. Sử dụng động từ thay cho tính từ

Sai: The is a beautiful city.

Đúng: It is a beautiful city.

Trong ví dụ này, từ “is” là một động từ, có nghĩa là “là”. Tuy nhiên, từ “beautiful” là một tính từ, có nghĩa là “đẹp”. Trong câu này, “is” không phải là một động từ bổ nghĩa cho tính từ “beautiful”, mà là một động từ chính. Vì vậy, câu này sai về mặt ngữ pháp. Câu đúng là “It is a beautiful city.”

Giải thích

 • Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm,…
 • Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái,…
 • Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, hiện tượng,…

Cách dùng đúng

 • Danh từ được sử dụng trong vai trò chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ,…
 • Động từ được sử dụng trong vai trò vị ngữ, tân ngữ, bổ ngữ,…
 • Tính từ được sử dụng trong vai trò bổ ngữ, trạng ngữ,…

Ngoài những lỗi sai về từ loại được đề cập ở trên, còn có một số lỗi sai khác mà thí sinh cần lưu ý trong bài thi IELTS Writing Task 2:

 • Sử dụng từ/cụm từ không phù hợp với ngữ cảnh

Ví dụ:

Sai: The government should take action to address climate change.

Đúng: The government should take steps to address climate change.

Trong ví dụ này, từ “take action” có nghĩa là “hành động”, nhưng trong ngữ cảnh này, từ “take steps” là phù hợp hơn vì nó thể hiện sự chủ động và tích cực của chính phủ trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

 • Sử dụng từ/cụm từ mang tính chủ quan

Ví dụ:

Sai: The best way to learn a language is to immerse yourself in the culture.

Đúng: One of the best ways to learn a language is to immerse yourself in the culture.

Trong ví dụ này, từ “best” mang tính chủ quan, vì nó thể hiện quan điểm của người viết. Trong một bài thi IELTS Writing Task 2, người viết cần sử dụng ngôn ngữ khách quan và tránh đưa ra những ý kiến cá nhân.

 • Sử dụng từ/cụm từ không chính xác về mặt ngữ pháp

Ví dụ:

Sai: I am agree with your opinion.

Đúng: I agree with your opinion.

Trong ví dụ này, từ “am agree” là không chính xác về mặt ngữ pháp. Cách dùng đúng là “agree”.

Để tránh mắc phải lỗi sai về từ loại trong IELTS Writing Task 2, bạn cần nắm vững kiến thức về các loại từ trong tiếng Anh và luyện tập viết các bài văn mẫu. Ngoài ra, thí sinh cũng nên tham khảo ý kiến của giáo viên hoặc người có kinh nghiệm để được nhận xét và sửa lỗi.

Một số mẹo để tránh mắc lỗi sai về từ loại trong IELTS Writing Task 2:

 • Tìm hiểu nghĩa của từ

Trước khi sử dụng một từ, bạn cần tìm hiểu nghĩa của từ đó. Bạn có thể tra từ điển để tìm hiểu nghĩa của từ và cách sử dụng của từ trong từng ngữ cảnh cụ thể.

 • Luyện tập viết các bài văn mẫu

Luyện tập viết các bài văn mẫu sẽ giúp bạn nâng cao khả năng sử dụng từ ngữ chính xác. Bạn có thể tham khảo các bài văn mẫu trên mạng hoặc trong các sách tham khảo.

 • Sử dụng các công cụ hỗ trợ

Có một số công cụ hỗ trợ có thể giúp bạn kiểm tra lỗi sai trong bài viết. Bạn có thể sử dụng các công cụ này để kiểm tra lỗi sai về từ loại, ngữ pháp, chính tả,…

 • Tham khảo ý kiến của giáo viên hoặc người có kinh nghiệm

Tham khảo ý kiến của giáo viên hoặc người có kinh nghiệm sẽ giúp bạn nhận xét và sửa lỗi sai trong bài viết.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn tránh mắc phải lỗi sai về từ loại trong bài thi IELTS Writing Task 2. Ngoài ra, bạn cần trao dồi từ vựng tiếng Anh, nắm ít nhất 5000 từ vựng tiếng Anh thông dụng để có thể tăng khả năng đọc hiểu, nghe hiểu Anh ngữ lên đến 80%

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here