Home Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng theo chủ đề

No posts to display

Hướng dẫn học

Nghĩa của từ enormous là gì?

Nghĩa của từ enormous là gì, cách dùng như thế nào? Mời bạn cùng tìm hiểu nhé. enormous  /ɪˈnɔːməs/, adjective. Độ thông dụng của từ: 4153. Từ...

Cách dùng từ NICE

Bài hay