video

Bạn học được gì từ sự bi quan?

Một video ngắn do tác giả Claudio Salas và đội ngũ làm ra sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tích cực hơn về...

Từ vựng IELTS nâng cao_Nghĩa của từ abrogate

Nghĩa của từ abrogate sẽ được trình bày đầy đủ trong bài viết này. Chuyên mục tự học từ vựng IELTS nâng cao sẽ...

Tự học Tiếng Anh từ IELTS 6.0 lên 7.5 trong vòng 20 tuần

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn kế hoạch tự học tự học tiếng Anh từ IELTS 6.0 lên 7.5 trong vòng 20...

Lộ trình tự học IELTS từ 5.0 lên 6.0 trong 20 tuần

Mình cung cấp bạn lộ trình tự học IELTS từ 5.0 lên 6.0 trong 20 tuần. Mời các bạn tham khảo. Tất cả tài liệu,...

Dùng Hiệu Ứng Giãn Cách để Tăng Cường Trí Nhớ Tối Đa

Làm sao Dùng Hiệu Ứng Giãn Cách để Tăng Cường Trí Nhớ Tối Đa, giúp bạn nhớ từ vựng tiếng Anh hay bất cứ...

NHỮNG WEBSITES DẠY HỌC ONLINE MIỄN PHÍ TỐT NHẤT THẾ GIỚI

Những websites dạy học online miễn phí tốt nhất thế giới sau đây sẽ giúp bạn trau dồi kiến thức chuyên môn và tăng...

Từ vựng tiếng Anh nâng cao 3_OSTENSIBLE

Từ vựng tiếng Anh nâng cao 3_OSTENSIBLE Ostensible /ɒˈstɛnsɪb(ə)l/ (adjective) Definition: Apparent, appearing or seeming to be true, professed or declared as true without being demonstrated...

Từ vựng tiếng Anh nâng cao 2_DIGRESS

Từ vựng tiếng Anh nâng cao 2_DIGRESS digress /dīˈɡres/, /daɪˈɡrɛs/ (verb) Definition: To wander, stray from the point, ramble, deviate, go off in another direction. Digress comes...

Từ vựng Tiếng Anh nâng cao 1_Paraphrase

Từ vựng tiếng Anh nâng cao 1_Advanced word #1 Paraphrase /ˈparəfreɪz/ (verb, noun) Short definition: To paraphrase means to combine some of the language of the source and...

Samuel Andrews: Người đàn ông với cái tôi tỷ Mỹ kim (Song ngữ Anh-Việt)

https://soundcloud.com/phuocthanh-learnenglish/samuel-andrews-nguoi-dan-ong-voi-cai-toi-ty-my-kimmp3 Samuel Andrews: The Man With the Billion Dollar Ego Samuel Andrews: Người đàn ông với cái tôi tỷ Mỹ kim We can learn valuable lessons from...