Từ vựng Tiếng Anh nâng cao 1_Paraphrase

Từ vựng tiếng Anh nâng cao 1_Advanced word #1 Paraphrase /ˈparəfreɪz/ (verb, noun) Short definition: To paraphrase means to combine some of the language of the source and...

Samuel Andrews: Người đàn ông với cái tôi tỷ Mỹ kim (Song ngữ Anh-Việt)

https://soundcloud.com/phuocthanh-learnenglish/samuel-andrews-nguoi-dan-ong-voi-cai-toi-ty-my-kimmp3 Samuel Andrews: The Man With the Billion Dollar Ego Samuel Andrews: Người đàn ông với cái tôi tỷ Mỹ kim We can learn valuable lessons from...

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN TIẾNG ANH HỌC THUẬT

Khi bạn đi du học, bạn có thể sẽ cần phải học một lớp Academic Skills - hay dịch nôm na là lớp Tiếng...

Cách nâng cao khả năng Nghe-Viết-Đọc tiếng Anh ở Từ Vựng Cốt Lõi

Khi bạn học 3800 từ vựng tại Từ Vựng Cốt Lõi, bên cạnh tính năng Tự động lên lịch ôn tập, bên mình còn...

Hướng dẫn cài đặt từ điển Anh-Việt cho phần mềm Kindle của Amazon

Chắc hẳn nhiều bạn không lạ gì phần mềm Kindle của Amazon. Tuy nhiên, từ điển Anh-Việt (English-Vietnamese dictionary) cho Kindle lại chưa được...

Tự Học Tiếng Anh từ con số 0 – IELTS 4.5+ trong 10 tuần

TỰ HỌC TIẾNG ANH TẠI NHÀ – GIAI ĐOẠN 1 – XÂY DỰNG NỀN TẢNG Nếu bạn đang đọc bài viết này chắc hẳn bạn...