Home Kỹ năng học từ vựng

Kỹ năng học từ vựng

No posts to display

Hướng dẫn học

Nghĩa của từ barbaric là gì?

Mời bạn tìm hiểu nghĩa của từ barbaric cùng cách dùng, phát âm của từ trong trong các ví dụ bên dưới. barbaric /bɑːˈbarɪk/ Từ loại: adjective Độ...

Bài hay