Home Tags Nghĩa của từ abbreviation

Tag: nghĩa của từ abbreviation

Cách dùng Abbreviation và Acronym

Hướng dẫn học

Đọc hiểu báo tiếng Anh với VOA (phần 1)

Mục đích của chuỗi bài này nhằm giúp các bạn đọc hiểu báo tiếng Anh dễ dàng hơn. Những bài giảng từ VOA sẽ...

Cách dùng “IT’S ME” và “IT IS I”

Bài hay