Home Tags Lộ trình tự học IELTS từ 5.0 lên 6.0

Tag: Lộ trình tự học IELTS từ 5.0 lên 6.0

Hướng dẫn học

Nghĩa của từ enormous là gì?

Nghĩa của từ enormous là gì, cách dùng như thế nào? Mời bạn cùng tìm hiểu nhé. enormous  /ɪˈnɔːməs/, adjective. Độ thông dụng của từ: 4153. Từ...

Bài hay