Home Tags Cach dung kindle

Tag: cach dung kindle

Hướng dẫn học

Collocation là gì và có cần thiết phải học không?

Collocations là gì và tại sao bạn cần học chúng? Tại sao permitting weather chứ không phải allowing weather?

Cách dùng từ NICE

Bài hay