Home Lựa chọn giáo viên

Lựa chọn giáo viên

No posts to display

Hướng dẫn học

Từ vựng tiếng Anh nâng cao 2_DIGRESS

Từ vựng tiếng Anh nâng cao 2_DIGRESS digress /dīˈɡres/, /daɪˈɡrɛs/ (verb) Definition: To wander, stray from the point, ramble, deviate, go off in another direction. Digress comes...

Nghĩa của từ accretion

Bài hay