Home Lựa chọn giáo viên

Lựa chọn giáo viên

No posts to display

Hướng dẫn học

Cách dùng Abbreviation và Acronym

Abbreviation là hình thức viết tắt, rút ngắn của một từ, cụm từ. Acronym là từ được tạo thành bằng những chữ đầu của một nhóm từ và được phát âm giống như một "từ mới".

Nghĩa của từ acerbic là gì?

Nghĩa của từ accretion

Bài hay