Home Tags Reading

Tag: reading

Hướng dẫn học

Nghĩa của từ dearth là gì?

Dearth là một từ nâng cao có thứ hạng 20983 trong những từ thông dụng nhất. Từ dearth có nghĩa là sự khan hiếm hay thiếu thốn thứ gì đó.

Nghĩa của từ acme là gì?

Cách dùng EVERYDAY và EVERY DAY

Bài hay