Home Tags Danh sách 970 collocations thông dụng nhất cần phải học

Tag: danh sách 970 collocations thông dụng nhất cần phải học

Hướng dẫn học

Nghĩa của từ enormous là gì?

Nghĩa của từ enormous là gì, cách dùng như thế nào? Mời bạn cùng tìm hiểu nhé. enormous  /ɪˈnɔːməs/, adjective. Độ thông dụng của từ: 4153. Từ...

Nghĩa của từ dearth là gì?

Bài hay