Home Tags Cach su dung tu be trong tieng Anh

Tag: cach su dung tu be trong tieng Anh

Hướng dẫn học

Khái niệm “Above Average” và Ứng Dụng Trong Đời Sống

Trong tiếng Anh, cụm từ "above average" được sử dụng để chỉ một cái gì đó vượt trội hơn mức trung bình....

Nghĩa của từ ebullient là gì?

Nghĩa của từ dearth là gì?

Bài hay