Home Authors Posts by Thompson

Thompson

52 POSTS 2 COMMENTS

Nghĩa của từ barbaric là gì?

Nghĩa của từ enormous là gì?

Nghĩa của từ acme là gì?

Nghĩa của từ acerbic là gì?

Hướng dẫn học

Be: Present Simple (Be: Thì hiện tại đơn) (1)

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản_Bài 1. Be: Present Simple (Be:...

Bài viết này sẽ giúp bạn nắm cách dùng động từ "be" ở thì hiện tại đơn một cách căn bản nhất.

Cách dùng Abbreviation và Acronym

Bài hay